Våre treslag

Vi lager dører med overflate i svært mange forskjellige treslag. Oversikten under viser de treslagene som vi har finér på lager. Det kan variere hvilke dimensjoner vi har inne i de ulike treslagene. Følgende typer har vi alltid på lager opp til maks dørbladstørrelse:

  • Bjørk
  • Bøk
  • Eik
  • Furu

Vi må presisere at utseende varierer under ulike lysforhold. Bildene under gir en god indikasjon på de ulike treslagene, men treets struktur/mønster vil ha naturlig variasjon fra dør til dør. Noen treslag er nokså ensartet, mens andre har stor variasjon.

1340273733389.Scale .w 250.h 250 - Våre treslag

Ask

Løvtre fra Europa, vokser også i Norge. Kjerne-veden vanligvis gulaktig med grålig skjær. Overflate med mye liv.

1340273733734.Scale .w 250.h 250 - Våre treslag

Bjerk

Løvtre med en rekke arter utbredt over den nordlige halvkule i Europa, Asia og Amerika. Skrellet finer gir mye liv.

Bok - Våre treslag

Bøk

Løvtre fra Europa, med begrenset utbredelse i Norge. Kjerne-veden lys rødlig brun.

1340273733389.Scale .w 250.h 250 - Våre treslag

Eik

Vintereik og sommereik, er løvtrær fra Europa. Begge eike-arter vokser her i landet. Veden er lik, kjerneveden grå til gråbrun.

Furu - Våre treslag

Furu

Nåletre utbredt i Europa og Nord-Asia, vokser også i Norge. Veden er lys gulhvit med rødaktig kjerne.

Gaboon - Våre treslag

Gaboon

Løvtre fra Vest-Afrika. Kjerneveden brunrød til blekrosa.

Kirsebear - Våre treslag

Kirsebær

Løvtre som finnes over store deler av Europa, Asia og Amerika. Kjerneveden er ofte rødbrun og ofte med dekorative Flammer.

Limba - Våre treslag

Limba

Tropisk treslag hjemmehørende i Vest-Afrika.

Yte- og kjerneveden er strågul, ofte med grønnskjær.

Lonn - Våre treslag

Lønn

Løvtreslag fra Europa, vokser også i Norge. Yteved og kjerneved begge hvitaktig, men gulner noe i lys.

Sapelli - Våre treslag

Sapelli

Løvtre fra Vest-Afrika. Kjerneveden

rødbrun med dyp glans.

Valnott - Våre treslag

Valnøtt (amerikansk)

Kjerneveden er mørk sjokoladebrun til mørkfiolett og med mindre markerte årer.

 

Overflatebehandling av finerte dørblader

Standard behandling på alle finerte
dører er 3 strøk med slitesterk
UV-lakk med glans 25.

Alternative behandlinger er:

Utgått fra sortimentet:

Noen typer finer har utgått fra vårt sortiment. Dette er to av disse.

Bibolo.
Mørk på farge. Vanlig på siste del av 1960-tallet, og på 1970-tallet.
Det har vist seg vanskelig å skaffe denne type finer som gir dører med likt utseende som er 30-40 år gamle. Grunnet dette, og svært lav etterspørsel, så har vi sluttet med denne typen finer.

Koto.
Lys brun/gul. Vanlig på 1980-tallet, og 1990-talllet. På siste forsendelse fra Afrika, så fulgte det med noen biller. Disse spiste opp fineren, innenfra. Et annet aspekt er at koto finer kan komme fra land/områder med væpnet konflikt.