Våre treslag

Vi lager dører med overflate i svært mange forskjellige treslag. Oversikten under viser de treslagene som vi har finér på lager. Det kan variere hvilke dimensjoner vi har inne i de ulike treslagene. Følgende typer har vi alltid på lager opp til maks dørbladstørrelse:

  • Bjørk
  • Bøk
  • Eik
  • Furu

Vi må presisere at utseende varierer under ulike lysforhold. Bildene under gir en god indikasjon på de ulike treslagene, men treets struktur/mønster vil ha naturlig variasjon fra dør til dør. Noen treslag er nokså ensartet, mens andre har stor variasjon.

1340273733389.Scale.w-250.h-250

Ask

Løvtre fra Europa, vokser også i Norge. Kjerne-veden vanligvis gulaktig med grålig skjær. Overflate med mye liv.

1340273733734.Scale.w-250.h-250

Bjerk

Løvtre med en rekke arter utbredt over den nordlige halvkule i Europa, Asia og Amerika. Skrellet finer gir mye liv.

Bok

Bøk

Løvtre fra Europa, med begrenset utbredelse i Norge. Kjerne-veden lys rødlig brun.

1340273733389.Scale.w-250.h-250

Eik

Vintereik og sommereik, er løvtrær fra Europa. Begge eike-arter vokser her i landet. Veden er lik, kjerneveden grå til gråbrun.

Furu

Furu

Nåletre utbredt i Europa og Nord-Asia, vokser også i Norge. Veden er lys gulhvit med rødaktig kjerne.

Gaboon

Gaboon

Løvtre fra Vest-Afrika. Kjerneveden brunrød til blekrosa.

Kirsebear

Kirsebær

Løvtre som finnes over store deler av Europa, Asia og Amerika. Kjerneveden er ofte rødbrun og ofte med dekorative Flammer.

Limba

Limba

Tropisk treslag hjemmehørende i Vest-Afrika.

Yte- og kjerneveden er strågul, ofte med grønnskjær.

Lonn

Lønn

Løvtreslag fra Europa, vokser også i Norge. Yteved og kjerneved begge hvitaktig, men gulner noe i lys.

Sapelli

Sapelli

Løvtre fra Vest-Afrika. Kjerneveden

rødbrun med dyp glans.

Valnott

Valnøtt (amerikansk)

Kjerneveden er mørk sjokoladebrun til mørkfiolett og med mindre markerte årer.

 

Overflatebehandling av finerte dørblader

Standard behandling på alle finerte
dører er 3 strøk med slitesterk
UV-lakk med glans 25.

Alternative behandlinger er:

Utgått fra sortimentet:

Noen typer finer har utgått fra vårt sortiment. Dette er to av disse.

Bibolo.
Mørk på farge. Vanlig på siste del av 1960-tallet, og på 1970-tallet.
Det har vist seg vanskelig å skaffe denne type finer som gir dører med likt utseende som er 30-40 år gamle. Grunnet dette, og svært lav etterspørsel, så har vi sluttet med denne typen finer.

Koto.
Lys brun/gul. Vanlig på 1980-tallet, og 1990-talllet. På siste forsendelse fra Afrika, så fulgte det med noen biller. Disse spiste opp fineren, innenfra. Et annet aspekt er at koto finer kan komme fra land/områder med væpnet konflikt.