Informasjon om lyddemping

Plassmålt, feltmålt, laboratoriemålt, Rw og R’w. Det er lett å bli forvirret av begreper og målemetoder som benyttes. Hensikten med denne siden er å forklare de ulike momentene, slik at man blir trygg.

Lyddører finnes i mange varianter. Vi mener god lyddemping er viktig for både bolig og yrkesbygg. Dører med dårlig lyddemping forringer opplevelsen av bygget. Vi anbefaler alltid at man velger dører med god lyddemping.

Noice ear 180x180 - Lyddører

Definisjoner / terminologi

Det korrekte ordet for lyddemping når det er snakk om dører og vegger er «lydluftisolasjon.» Definisjonen på dette er:

En konstruksjon sin evne til å isolere mot lydluftoverføring i bygninger. Angis med målestørrelsen FELTMÅLT lydreduksjon R’w, eller LABMÅLT lydreduksjon Rw. Måleenheten er desibel (dB)

Tekniske forskrifter og Norsk Standard sier noe om hvilke krav til lyddemping der er mellom ulike typer rom. De mest vanlige minimumskravene for vegg med dør er R’w 24dB til kontor og R’w 34dB til møterom. Men det er mange bygg (og rom) som prosjekteres med høyere krav enn dette. Det er ikke uvanlig at vi leverer 35dB dører til alle kontorene.

Det er viktig å være klar over hvilke krav man skal tilfredsstille. Vi kan ikke prosjektere. Vi lager tilbud på – og leverer – det vi får beskjed om å levere.

Det er veldig viktig å forstå forskjellen på LABMÅLT lyddemping og FELTMÅLT. Tabellen under viser sammenhengen mellom disse to verdiene. Labmålt verdi ligger 10% over feltmålt.

Feltmålt R’w 25dB     Labmålt Rw 27dB     40mm dørblad ca. 30kg i standard dimensjon M9x21
Feltmålt R’w 30dB     Labmålt Rw 33dB    40mm dørblad ca. 35kg i standard dimensjon M9x21
Feltmålt R’w 35dB     Labmålt Rw 38dB    40mm dørblad ca. 47kg i standard dimensjon M9x21
Feltmålt R’w 37dB     Labmålt Rw 40dB    56mm dørblad med tetningsfals ca. 60kg i standard dimensjon M9x21
.
.
Feltmålt (R’w)
Labmålt (Rw) Tykkelse dørblad
Kant dørblad
Ca. vekt dørblad størrelse M9x21
25dB 27dB 40mm Rett 30kg
30dB 33dB 40mm Rett 37kg
35dB 38dB 40mm Rett 47kg
37dB 40dB 56mm En fals 60kg

.

Feltmålt (R’w)Labmålt (Rw)Tykkelse dørbladKant dørbladCa. vekt dørblad M9x21
25dB27dB40mmRett30kg
30dB33dB40mmRett37kg
35dB38dB40mmRett47kg
37dB40dB56mmTetningsfals60kg